النشره گزارش داد، مسؤول اسکان و مهاجرت اسرائیل مجوز اقامت دو هنرمند ایتالیایی را لغو و با اتهام "خسارت زدن به دیوار حائل" در کرانه باختری آن دو را بازداشت کرد.

دستگیری این دو گرافیست به همراه یک فلسطینی پس از آن صورت گرفت که آنها تصویر عهد التمیمی، نوجوان فلسطینی را بر روی دیوار حائل نقاشی کردند.

روز یکشنبه مقامات اسرائیل التمیمی را پس از هشت ماه بازداشت، آزاد کردند. او سال گذشته به یک سرباز اسرائیلی که در حال ورود به منزلش بود، سیلی زده و به این اتهام دستگیر شد. التمیمی برای فلسطینیان یکی از نمادهای مبارزه با اسرائیل بدل شده است.