جاده‌های هند یکی از خطرناکترین جاده‌ها در دنیا به حساب می‌آیند.

بسیاری از چوپانان با گله‌هایشان وارد جاده‌ها می‌شوند و حوادث متعددی را رقم می‌زنند علاوه بر این جاده‌ها مشکلات مهندسی زیادی دارد.

در یکی از بزرگراه‌های هند تیرهای برق را داخل جاده نصب کرده‌اند که این امر منجر به رقم خوردن تصادف‌های زیادی شده است.