چاینادیلی گزارش داد، چین روز یکشنبه ماهواره‌های دوقلو "سامانه ماهواره‌ای ناوبری بیدو 3 " را از طریق موشک حامل" Long March-3B" به فضا ارسال کرد.

 

 موشک مذکور ساعت 9:48 صبح از "مرکز پرتاب ماهواره شیچانگ" که در جنوب غربی استان سیچوآن چین قراردارد، پرتاب شد.

 

ماهواره‌های مذکور را  "آکادمی فناوری فضایی چین" و " آکادمی فناوری پرتاب موشک  چین" توسعه داده بودند.

ماهواره دوقلو یادشده، جزو سی وسه و سی چهارمین "سامانه ماهواره‌ای ناوبری بیدو" (BDS) هستند. این ماهواره‌ها حدود سه ساعت پس از پرتاب، وارد مدار شدند. پس از انجام آزمایشات بسیار، سامانه ماهواره‌ای ناوبری بیدو ۳ همراه با ۸ ماهواره بیدو ۳ که در حال حاضر در مدار قرار دارند، کار خواهند کرد.

 

سامانه ناوبری بیدو یا سامانه ماهواره‌ای ناوبری بیدو پروژه‌ محققان کشور چین برای توسعه سامانه ناوبری ماهواره‌ای مستقل است. این سامانه از سال ۲۰۰۰، خدمات ناوبری را عمدتا برای مشتریان در چین و مناطق همسایه آن، آغاز کرده است.

اولین سامانه بیدو که بطور رسمی سامانه آزمایشی ماهواره‌ای ناوبری بیدو یا بیدو-۱ خوانده می‌شود، شامل سه ماهواره با پوشش و کاربردهای محدود است.  نسل دوم این سامانه که به نام قطب نما یا بیدو-۲ شناخته شده است، یک سامانه ماهواره‌ای ناوبری جهانی شامل ۳۵ ماهواره است. این سامانه در چین در دسامبر ۲۰۱۱ با ۱۰ ماهواره شروع به کار کرد و برنامه ریزی شده است تا سال ۲۰۲۰ به کل زمین خدمات ارائه کند.

سیستم ماهواره‌ای بیدو چهارمین سیستم ناوبری ماهواره‌ای جهانی پس از سیستم "جی.پی.اس" ایالات متحده، "گلوناس" (GLONASS) روسیه و گالیلئو اتحادیه اروپا است.

قرار است کشور چین تا پایان امسال یک سامانه ناوبری اولیه متشکل از ۱۸ ماهواره ناوبری بیدو ایجاد کند که ماموریت آنها خدمات‌رسانی به کشورهای واقع در امتداد مسیرهای "طرح راه ابریشم جدید" یا طرح "یک کمربند و یک جاده" (BRI) است.

طرح راه ابریشم جدید، یک طرح سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶۰ کشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری "کمربند اقتصادی راه ابریشم" و "راه ابریشم دریایی" است که توسط چین در سال ۲۰۱۳ ارائه شده‌ است.