به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه؛ گروه تکفیری وهابی داعش دهها زن و کودک دروزی را از شهر سویدای سوریه به گروگان گرفت و تهدید کرد آنان را قتل عام خواهد کرد.

 داعش با تهیه ویدیویی از یکی از زنان اسیر، از زبان این زن به نظام سوریه پیام داد اگر خواسته هایشان بر آورده نشود همه گروگانها کشته خواهند شد.

این زنان، دختران و کودکان دروزی پس از نفوذ داعش به روستای شبکی در شرق سویداء و کشتار تعداد قابل توجهی از روستاییان، ربوده شدند.

این اتفاق یادآور جنایت تروریستی داعش علیه دختران ایزیدی در موصل عراق است. عناصر داعش در سال ۲۰۱۴ هزاران دختر و زن ایزیدی را در شمال عراق مورد تجاوز قرار دادند و هنوز بسیاری از این زنان و دختران جزو مفقودان هستند.

داعش که طایفه ایزیدی ها را در عراق قتل عام کرد، حال در پی تکرار این فاجعه در سویدای سوریه است.

منابع محلی در سویداء از کشتار زنان و کودکان خبر می دهند و می گویند داعشی ها برخی از خانواده ها را به طور کامل قتل عام کرده اند.