سرهنگ علی احمدی گفت: مامورین در بازرسی از خودروهای ترانزیتی در پست‌های کنترلی موفق شدند ضمن توقیف ۱۱ دستگاه خودرو و دستگیری ۸ قاچاقچی که قصد خروج به آنسوی مرز را داشتند مقدار ۷هزار و ۷۵۸ لیتر گازوئیل را کشف کنند.

وی افزود: ارزش ریالی این محموله قاچاق بیش از ۱۴۳ میلیون ریال برآورد شده است‌.