کاظم میرزایی در خصوص این حادثه اظهار کرد:  متهم این حادثه که مردی ۲۳ ساله است چند روز پیش به همراه همسر، فرزند سه ساله، پدر خانم و برادر خانم خود ازخوزستان برای مسافرت به مشهد آمده بودند و در خانه عمه خانم خود اقامت داشتند. 

وی با اشاره به اینکه «حادثه ساعت یک بامداد پنجشنبه شب گذشته  اتفاق افتاده است»، ادامه داد: این خانواده آن شب می‌خواستند بروند پارک که پدر خانواده می‌گوید نجمه دختر شیطان و شری است و او را به پارک نبریم. پدر خانم متهم به این موضوع معترض می‌شود و می‌گوید بگذار نجمه به پارک برود. همین موضوع باعث می‌شود این دو نفر با هم دعوا کنند.

بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای عمومی و انقلاب مشهد عنوان کرد: صاحب منزل، متهم را به بیرون هدایت می‌کند که دعوا بالا نگیرد، اما وقتی متهم برمی‌گردد دوباره دعوا شروع می‌شود. صاحب منزل بین این دونفر که درحال حمله به هم بوده‌اند، قرار می‌گیرد. متهم با چاقویی قصد ضربه زدن به پدر همسر خود را داشته که صاحب منزل تیغه چاقو را در هوا می‌گیرد و خون از دست صاحب‌خانه سرازیر می‌شود.متهم چاقو را از دست او می‌کشد در این بین گویا چاقو با نجمه، فرزند سه ساله متهم برخورد می‌کند و بچه روی زمین می‌افتد.

میرزایی ادامه داد: پدربزرگ با صاحب منزل می‌خواهد بچه را به سمت مرکز درمانی برساند که متهم از پشت سر به پدر همسرش با چاقو دو ضربه وارد می‌کند و می‌گوید بچه‌ام بخاطر تو چاقو خورده است.در نهایت نجمه فوت می‌کند اما خطر از پدر همسر متهم رفع شده و او همچنان در بیمارستان بستری است.

وی بیان کرد: متهم در اظهاراتش گفته من ناآگاه این کار را کردم و وقتی با پدرزنم درگیر شدم ندیدم بچه زیر و دست و پای من ایستاده است. ما باید این موضوع را بررسی کنیم. متهم می‌گوید قتل غیر عمد بوده اما باید در تحقیقات این موضوع ثابت شود.

بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در خصوص اینکه متهم چاقو همراه خود و همچنین مصرف مواد داشته یا خیر تصریح کرد: متهم مصرف مواد نداشته و آدم سالمی است. او در اظهاراتش گفته چاقو را از روی اپن آشپزخانه برداشته اما در تحقیقات ما یک نفر عنوان کرده که او چاقو را از چمدانش برداشته است. این موضوع همچنان نیاز به بررسی دارد.

میرزایی در خصوص میزان جرم متهم عنوان کرد: در قتل عمد پدری که فرزندش را کشته باشد قصاص صورت نمی‌گیرد و فقط دیه و جنبه عمومی دارد. در قتل غیر عمد هم پس از تحقیقات، رای را دادگاه صادر خواهد کرد. با توجه به اینکه تحقیقات این پرونده همچنان ادامه دارد نمی‌توان در این خصوص اظهار نظر کرد.

وی در خصوص روند رسیدگی به پرونده در مشهد یا خوزستان گفت: با توجه به اینکه محل وقوع جرم در مشهد بوده در همین جا رسیدگی می‌شود.