علی اکبری در تذکری شفاهی به وزیر اقتصاد، بیان کرد: رفتار یکجانبه بانک‌ها در مصادره اموال بانک‌ها و کارخانه‌ها و مکان تولید و ضبط وسایل وام گیرندگان امنیت سرمایه‌گذاری را به حداقل رسانده است. در این فرآیند تولید زمین‌گیر شده است و سرمایه‌گذار و کارآفرین متضرر شده‌اند، ‌چرا به این موضوع رسیدگی نمی‌شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس در تذکری به وزیر آموزش و پرورش، بیان کرد: بالغ بر شش ماه است که آموزش و پرورش استان فارس بلاتکلیف است. علیرغم مذاکرات این همه بی‌توجهی به عدم احساس مسئولیت توجیه‌پذیر نیست. امیدوارم که نیاز به اقدام قانونی بعدی نباشد. جمعیت دانش‌آموزی فارس بیش از جمعیت کل برخی از استان‌هاست و رها کردن چندصد هزار دانش‌آموز استان و آسیبی را که به دنبال دارد چه کسی قرار است پاسخگو باشد.

اکبری در تذکری به وزیر اطلاعات، بیان کرد: در شرایط پیچیده سیاسی و اجتماعی امروز عده‌ای منفعت‌طلب با رفتار بی‌شرمانه و منابع و رانتی که در اختیارد ارند در جامعه اخلال ایجاد می‌کنند. عده‌ای انحصارطلب نیز موسسه و بنیاد و میکروفن در اختیار دارند به دنبال مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی برای دولت هستند، خروجی اتاق فکر آنها در تضاد با منافع ملی است. ردپای هر دو گروه در خرید سکه و ارز دیده می‌شود، آنها را شناسایی کرده و در اختیار مقامات قضایی قرار دهید.

نماینده مردم شیراز در تذکری به دولت، بیان کرد: در رویداد جام جهانی ایرانیان از سراسر دنیا آمدند و پرچم ایران را در دست گرفتند و تیم ملی را تشویق کردند. چند میلیون ایرانی خارج از کشور هستند که عموما علاقه‌مند و وابسته به کشور هستند و از آمدن نگران هستند، زمینه ورود آنها را فراهم کنیم. این افراد هم سرمایه دارند و هم دانش و در شرایط فعلی می‌توانند به دولت کمک کنند.