در حالی که رسانه های ترکیه خبر از توافق کریم انصاری فرد با باشگاه بشیکتاش دادند، ظاهرا المپیاکوس موافق این انتقال نیست و احتمال حضور او در لیگ آلمان بیشتر است. منابع یونانی خبر دادند کریم تمام شرایط باشگاه ترکیه‌ای را پذیرفته ولی المپیاکوس تمایلی به این انتقال نشان نداده است. در همین حال یونانی ها خبر دادند احتمال انتقال انصاری فرد به بوندسلیگا قوت گرفته است. فاضلی مدیر برنامه های انصاری فرد قدرت زیادی در فوتبال آلمان دارد و هیچ بعید نیست زمینه را برای انتقال او به این کشور مهیا سازد.