محمداسماعیل سعیدی با اشاره به تاسیس صندوق اعتباری هنر به منظور جذب سرمایه از طریق بورس، اظهار داشت: اگرچه چندین صندوق اعتباری به دلیل بی‌کفایتی و عدم نظارت به موقع مسوولان به فساد مالی کشیده‌اند اما نباید به این دلیل از جایگاه چنین صندوق‌هایی برای دستیابی به تولید بیشتر گذشت چراکه تجربه موفقی در دیگر کشورها نیز بوده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید روزنه‌های بروز فساد در صندوق‌های اعتباری را کشف و آن‌ها را به بهترین شکل ممکن بست، ادامه داد: نباید نخستین گزینه برای جلوگیری از بروز یک مشکل حذف صورت مسئله باشد.

وی معتقد است از آنجا که در حوزه هنر تاکنون کار اقتصادی صورت نگرفته و نگاه تجاری به آن نشده باید با دقت به این مسئله ورود پیدا کرده و راهکارها و مسیرها را بشناسیم و از ظرفیت دانشگاه و پژوهشکده‌ها نیز استفاده شود چراکه آن‌ها پیشنهاد خوبی نیز دارند.

سعیدی با اعتقاد به اینکه وارد شدن سینما به بورس یا هر نوع عرصه اقتصادی دیگر به منظور افزایش تولید و درآمدزایی و ایجاد اشتغال برای سیل عظیم فارغ‌التحصیلان سینمایی قابل دفاع است، بیان کرد: باید سرمایه‌گذارانی از بخش خصوصی و بدنه جامعه را با ارائه آگاهی‌های لازم به آن‌ها مبنی بر که قرار است پول خود را در چه عرصه‌ای سرمایه‌گذاری کنند به سینما کشاند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ورود سینما به عرصه بورس را اقدامی در راستای مهندسی فرهنگی دانست و گفت: پویا کردن اقتصاد فرهنگ و هنر در شرایط حاضر جامعه و ضرورت گذر از اقتصاد نفتی جامعه باید جدی گرفته شود.