به گزارش  السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد: ما در راستای ایجاد فرصت های شغلی برای بیکاران از طریق فعال کردن اقتصاد و حمایت بخش خصوصی حرکت خواهیم کرد.

وی افزود: ما به خواسته های شهروندان و تظاهرات کنندگانی که دست به تظاهرات مسالمت آمیز می زنند، توجه می کنیم. به نیروهای امنیتی دستور داده شده است که اکیدا از سلاح ضد تظاهرات کنندگان استفاده نکنند.

نخست وزیر عراق بیان کرد: رفتار بیش از ۹۹ درصد از تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز است اما برخی به دنبال هرج و مرج هستند .

العبادی تاکید کرد: ساخت کشور نیاز به وحدت و ایستادن در برابر مفسدان دارد. خواسته های شهروندان مشروع است و ما به آن توجه می کنیم و اقدامات لازم را برای اجرایی کردن آن انجام می دهیم.