عبدالناصر همتی در اولین سخنرانی خود در مسند رئیس کل جدید بانک مرکزی، در آیین معارفه رییس کل جدید بانک مرکزی که با حضور اسحاق جهانگیری در ساختمان میرداماد برگزار شد، با بیان اینکه بانک مرکزی ستون اقتصادی است، گفت: افزایش تاب آوری اقتصاد در مقابل دشمنان بسیار ضروری است.

وی با اشاره به اینکه دشمنان با اعمال تحریم به دنبال از بین بردن سرمایه اجتماعی دولت و القای ضعف در اداره کشور هستند که امیدواریم این تهدید را به فرصتی به اصلاح نظام بانکی تبدیل کنیم افزود: وضعیت کنونی ارز محصول ناترازی بانک مرکزی و سردرگمی در سیاست های ارزی است.

همتی ادامه داد: عدم کنترل جریان نقدینگی، خلق نقدینگی در شبکه بانکی و نبود جایگزین مناسب برای ارز و سکه و البته جو بدبینی نسبت به آینده از سوی دشمنان در ذهن مردم است.

رئیس کل جدید بانک مرکزی با بیان اینکه برنامه هایی را در این خصوص به رییس جمهوری ارائه کرده ام، بیان صادقانه سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی به مردم را مورد تاکید قرار داد و گفت: تلاش من بر حفظ قدرت ارزی کشور و اعتبار بانک مرکزی استوار خواهد بود.

وی اصلاح ناترازی در شبکه بانکی، جلوگیری از بی انضباطی در نظام بانکی و مهار نقدینگی با ابزارهای پولی و بانکی را مورد تاکید قرار دارد.

همتی حمایت از صادرات پایدار، بازار سرمایه برای جذب سرمایه را از مهمترین برنامه های خود برشمرد و افزود: سیاست گذاری پولی بانک مرکزی بر مبنای علمی تاکید خواهد کرد زیرا تجربه نشان می دهد در دترین شرایط هم نباید مبانی علمی اقتصادی را کنار گذاشت.

نظارت قوی بر هدایت بازار پول

ین مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: ثبات در مقررات بانکی، حذف رانت ارزی، حمایت از صادرات پایدار و بازار سرمایه برای افزایش بهره وری از جمله برنامه های من است ضمن اینکه حتما بر اساس مبانی نظری علم اقتصاد پیش خواهم رفت چراکه در این بدترین شرایط نیز می توانیم از مبانی علمی پیروی کرد.وی افزود: پیام آور ثبات فکری و احیای اعتماد به سیاستگذار خواهم بود ولی کار اصلی برای جلب اعتماد، مدیریت انتظارات است. در حوزه هدایت بازار پول نظارت قوی بر بانکها خواهیم داشت اگرچه ضمن توجه به ترازنامه های بانکی باید زمینه ساز پیشگیری از خلق نوسانات بی قاعده باشیم.

نشست با صاحبنظران اقتصادی

رئیس کل جدید بانک مرکزی گفت: مبارزه با رانت خواران که وضعیت غیرقابل قبولی دارد باید در دستور کار قرار گیرد؛ من یک معلم اقتصاد هستم و از همه می خواهم نظرات خود را به من منعکس کنند و مستقیم با افراد جلسه خواهم داشت که اولین جلسه فردا با صاحب نظران، خواهد بود.

همتی افزود: با مدیران عامل بانکها بعد از اتمام جلسه معارفه در طبقه هفدهم بانک مرکزی خواهن داشت تا وقت هدر نرود.