اسحاق جهانگیری عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی:

-شرایط اقتصادی کشور خطیر است.

-مسئولین اقتصادی کشور باید شرایط را بشناسند و اقدامات مناسب با شرایط داشته باشند.

-البته شرایط خطیر به معنی بن بست نیست.

-باید از فرصت برای توسعه اقتصادی کشور استفاده کرد و در مقابل تهدیدات آن‌ها اقدامات مناسب انجام دهیم تا شرایط کشور دچار خطر نشود، علاوه بر آن به تعبیر آن‌ها در جنگ اقتصادی بتوانیم کشور را جلو ببریم.

- آمریکایی‌ها به کمک رژیم صهیونیستی و برخی کشور‌های منطقه بیش از جنگ جدی، جنگ رسانه‌ای برای افکار مردم را آغاز کردند.

-رسالت ما و همه نخبگان کشور در این جنگ رسانه‌ای که هدف آن کاهش امید مردم به آینده است، این است که باید سیاست‌های خوبی ر. ا. اجرا کنیم و تلاش کنیم تا در این جنگ بر دشمن قلبه کنیم و اعتماد و سرمایه اقتصادی مردم را افزایش دهیم به نحوی که بیش از حرف، عمل در این شرایط کارساز است.