هفته هموفیلی ایران از اول تا هفتم مرداد ماه آغاز شده است و هر روز به یک اسم نامگذاری شده که روز ششم مرداد ماه به نام «هموفیلی و زنگ پایان هپاتیت» نامگذاری شده است.

به همین مناسبت چراغ‌‌‌‌های برج میلاد امشب ششم مرداد ماه از ساعت ۲۱ به رنگ قرمز درمی‌‌‌آید.