سخنرانی ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی در مراسم تودیع خود، دقایقی قبل آغاز شد.

با حکم حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شده و از هیات دولت رای اعتماد گرفته است.

پیش از این، ولی‌الله سیف، به مدت حدود ۵ سال از سال ۹۲ رئیس کل بانک مرکزی بوده است.