لیست آپارتمان‌های موجود جهت خرید در منطقه ۱۱ تهران به شرح زیر است: