یک منبع آگاه در گفت و گو با «انتخاب»، ضمن تکذیب این خبر موهوم، اعلام کرد، معارفه طبق برنامه ریزی در عصر امروز برگزار می شود، ثانیاً دکتر همتی تا به امروز به جز انتشار یک پست اینستاگرامی در مورد انتصاب بعنوان ریاست بانک مرکزی و «آرزوی بهترین ها برای ملت ایران»، اظهارنظری نکرده و بنظر می رسد، این قبیل شیطنت ها، تلاش برای تخریب و تحت فشار قرار دادن او در روز معارفه و نخستین روز کاری اش در بانک مرکزی باشد