طی روزهای گذشته با حکم فرود عسکری رئیس کل گمرک ایران، بهمن ریاضی به عنوان سرپرست اداره کل حراست و امور انتظامی گمرک معرفی شد.

یک مقام مطلع گفت: ریاضی یک بازنشسته است که به عنوان سرپرست حراست گمرک ایران منصوب شد.

برخی رسانه‌ها پیش‌تر عنوان کرده‌اند، ریاضی بازنشسته یکی از نهادهای امنیتی و نظارتی است.

انتصاب این فرد بازنشسته در حالی رقم می‌خورد که مجلس دستگاه‌های اجرایی را از به کارگیری افراد بازنشسته منع کرده است.

در این باره نیز جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی رئیس جمهور عنوان کرده بود که ۱۱۰ نفر مدیر ارشد دولتی بازنشسته داریم که مشغول فعالیت هستند.

از کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خبر می‌رسد، تعدادی از نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک ایران در رابطه با فساد، اختلاس، قاچاق و پرونده‌های مالی هستند.

پیش از این، آقای ملکی مدیرکل حراست گمرک ایران بود.