بهروز انتظاری مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم های صندوق بازنشستگی کشوری در گفتگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: تعیین میزان حقوق دریافتی بازنشستگان با در نظر گرفتن  ۳ عامل صورت می گیرد و عوامل فوق مواردی چون تحصیلات بازنشسته، سابقه خدمت و همچنین پست مدیریتی دوران اشتغال فرد بازنشسته را شامل می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارش ها در حال حاضر در میان حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری، بیشترین حقوق بازنشستگی را اساتید دانشگاهی بازنشسته که زیر مجموعه بازنشستگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند، دریافت می کنند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم های صندوق بازنشستگی کشوری خاطرنشان کرد: کمترین مبلغ حقوقی که در حال حاضر به بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می شود یک میلیون و سیصد هزار تومان است و بیشترین مبلغ نیز بالای ۱۵ میلیون تومان بوده و به اساتید دانشگاه که عضو هیئت علمی دانشگاه ها هستند، پرداخت می شود.

انتظاری همچنین یادآور شد: تعداد اساتید دانشگاهی بازنشسته که حقوق آن ها بالای ۱۵ میلیون تومان است، انگشت شمار بوده و حقوق سایر بازنشستگان از طریق شبکه شتاب به حساب آن ها واریز می شود و در صورتی که آدرس محل زندگی هر یک از بازنشستگان تغییر کند، در پرداخت حقوق آن ها مشکلی ایجاد نخواهد شد.

بیشتر بخوانید: افزایش حقوق و وام ضروری بازنشستگان کشوری

وی با اشاره به نرمال بودن پراکندگی شغلی بازنشستگان در سایر استان های کشور اضافه کرد: بیشترین بازنشستگان و موظفی بگیران صندوق بازنشستگی شامل بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش است و البته  توزیع آمار آن ها در همه استان ها نرمال است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم های صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی کشوری را با جدیت دنبال می کنیم و این مسئله در زمره اولویت های مدیران صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارد.