سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پروش در پیام توئیتری به عملکرد یکساله اش در وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و بخشی از آن را که بیشتر در حوزهنیروی انسانی است، در اختیار جامعه قرار داد.

 

متن این توئیت ها در ادامه آمده است:

آقای وزیر عملکرد یکساله اش را منتشر کرد