kاظریان در برنامه قطع برق مشترکان پرمصرف در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاکنون ۲۰۰ مورد قطع برق در سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف تهران به دلیل مصرف برق زیاد داشته‌ایم، اظهار کرد: امروز نیز برق ۶۰ مورد از سازمان‌ها در پایتخت قطع می‌شود.

وی ادامه داد: این سازمان‌ها می‌توانند با مراجعه به منطقه خود و متعهد شدن در برابر رعایت قوانین مدیریت مصرف نسبت به وصل برق خود اقدام کنند.