متیس با تکرار ادعاهای اخیر مقامات آمریکایی درباره فعالیت های منطقه‌ ای ایران ، حمایت از دولت قانونی سوریه را دامن زدن به بی ثباتی خواند.

وزیر دفاع آمریکا در عین حال برخی خبرسازی های رسانه ای درباره برنامه ریزی کاخ سفید برای حمله به ایران را داستان سرایی توصیف کرد.

جیمز متیس همچنین مدعی شد آمریکا در پی براندازی نظام ایران نیست بلکه در پی تغییر رفتار ایران است.

اظهارات متیس درحالی مطرح می شود که وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته با همان شگرد خاصی که رویترز از آن سخن گفته بود آشکارا از اغتشاشات خیابانی در ایران حمایت کرد.

رویترز اعلام کرده بود طرحی در کاخ سفید فعال شده که اساس آن ارائه تصویر مخدوش از ایران در داخل و خارج است.