رویترز گزارش داد، کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با أبی احمد، نخست وزیر اتیوپی تلاش‌های أبی در بهبود رعایت موازین حقوق بشر، اصلاح فضای کار و برقراری صلح با کشور اریتره را ستود.

 

در این بیانیه همچنین آمده است: دو طرف در جریان این دیدار بر ارزش‌های مشترک کشورشان و نیز پایبندیشان به همکاری سازنده و قدرتمندتر در آینده تاکید کردند.

از زمان به قدرت رسیدن أبی احمد، اتیوپی دست به اصلاحاتی زده است که این اصلاحات شامل آزاد کردن زندانیان سیاسی، کاهش کنترل دولت بر اقتصاد و صلح با اریتره است.