گاردین گزارش داد، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل هشدار داده که این نهاد با کاهش غیرمنتظره نقدینگی روبروست و اگر کشورهای عضو کاری نکنند، مجبور خواهد شد تعدیل‌های فوری صورت دهد.

این هشدار از سوی گوترش با ارسال نامه‌ای به کشورهای عضو سازمان ملل و افشای کسری بودجه ۱۳۹ میلیون دلاری برای این نهاد بین المللی مطرح شده است.

گوترش هشدار داده که کسری بودجه به شدت زیاد است و ادامه می دهد که تا ۳۰ ژوئن سال جاری میلادی منابع مالی اصلی سازمان ملل کسری به مبلغ ۱۰۶ میلیون پوند معادل ۱۳۹ میلیون دلار را تجربه کرده که نسبت به سال های گذشته بی‌سابقه بوده است.

وی همچنین گفته که سازمان ملل هرگز با چنین مشکل نقدینگی در سال مالی خود روبرو نبوده است.

وی در نامه‌ای برای کارمندان سازمان ملل هم به منابع مالی پر مخاطره سازمان ملل اشاره کرده و گفته است: علت اصلی این کسری بودجه بدقولی کشورهای عضو در پرداخت‌هاست و این بدترین موقعیت مالی است که این نهاد بین المللی تا به حال به خود دیده است. هشدار می‌دهم که این بحران مالی خطری هم برای عملیات این سازمان و هم برای اعتبار آن خواهد بود.

گوترش گفت: نقدینگی جاری ما هرگز تا به این حد پایین نبوده و این مساله نگران کننده است. نقدینگی ما رو به اتمام است. سازمانی چون ما نباید ورشکستگی را تجربه کند. این مساله روی فعالیت آنهایی که برای ما کار می‌کنند، اثر می گذارد. ما نمی‌توانیم پاسخ آنهایی را که از ما کمک می خواهند، بدهیم.

کمیته بودجه مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۱۷ بر روی بودجه ۵.۴ میلیارد دلاری سازمان ملل برای سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ موافقت کرد.