"اورزولا فون در لاین"، وزیر دفاع آلمان در مصاحبه ای با هفته نامه "اشپیگل" درباره نشست اخیر رئیس جمهور روسیه و آمریکا ابراز دلسردی کرده و تصریح کرد که رئیس جمهور آمریکا هیچ استراتژی در برخورد با روسیه ندارد.

وی رفتار رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور روسیه را به عنوان بی برنامه مورد انتقاد قرار داده و گفت: یک استراتژیِ واضح و مشخصی از طرف رئیس جمهور آمریکا در برخورد با روسیه بعد از دیدار دو رئیس جمهور آمریکا و روسیه دیده نشد.

پوتین و ترامپ چندی پیش در هلسینکی با هم دیدار و گفتگو کردند که این اولین دیدار این دو مقام آمریکایی و روسی در چند سال اخیر بود. بعد از این دیدار، "دونالد ترامپ" از شروع جدید مناسبات با مسکو سخن گفت.

وزیر دفاع آلمان همچنین در بخش دیگری از سخنانش با این هفته نامه آلمانی تصریح کرد که پوتین تلاش می کند ضعف اقتصادی خود را از طریق موقعیت خود به عنوان یک بازیکن جهانی جبران کند. اما اینکه رئیس جمهور آمریکا در این میان چه می خواهد مشخص نیست. مسئله هلسینکی البته این است که کسی نمی داند واقعا آنجا درباره چه چیزهایی صحبت شده و چه توافقاتی انجام شده است.

"فون در لاین" همچنین تاکید کرد که موضع شفاف و انتقادی ناتو در قبال روسیه با وجود بیانیه مبهم ترامپ در هلسینکی به قوت خود باقی است. ما خواهان مناسبات بهتر با روسیه هستیم، اما توپ در زمین کرملین قرار دارد.

وزیر دفاع آلمان همچنین به رئیس جمهور آمریکا درباره حملات مداوم به آلمان انتقاد وارد کرد.

فون در لاین بعد از نشست آشفته اخیر ناتو که در اواسط جولای برگزار شد خواستارواکنش خونسردانه در قابل ترامپ و اظهارات تحریک آمیز او شده بود.