این نشست خبری تا ساعاتی دیگر در برج میلاد برگزار می‌شود.

در این نشست خبری شهردار تهران و معاونانش به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌دهند.

اولین نشست محمدعلی افشانی، به عنوان شهردار تهران در حالی برگزار می‌شود که شهرداری تهران با مشکلاتی همچون کمبود منابع مالی روبرو است.