بر اساس بررسی های اولیه،  نشت آب از لوله های زیر زمینی داخل هتل موجب فرو ریختن سقف شده است. در این حادثه سه نفر از مهمانان دچار خراشیدگی شدند. گفتنی است؛ این حادثه در تاریخ ۲۱ جولای و در شهر " شیجازهوآنگ" استان هبئی چین رخ داد.