پیدا شدن جسد یک نوزاد تازه متولد شده در داخل یکی از هواپیماهای شرکت هواپیمایی ایر آسیا هندوستان خبرساز شد. بنا به گفته پلیس و مسئولان هواپیما جسد این نوزاد در داخل دستشویی هواپیما و در حالی که دستمال توالت در دهان او قرار داده شده بود پیدا شد.

مادر نوزاد در داخل هواپیما حضور داشت و احتمال می رود این نوزاد در داخل هواپیما به دنیا آمده باشد. پلیس مادر نوزاد را برای طرح پاره ای سوال به مرکز پلیس فرودگاه منتقل کرد.

پیدا شدن دستمال توالت در داخل دهان نوزاد، پلیس را  واداشت تا به بررسی دقیق ماجرا بپردازد. هنوز مشخص نیست آیا این نوزاد مرده بدنیا آمده بود؟  تحقیقات پلیس هندوستان در مورد این حادثه ادامه دارد.

گفتنی است؛ این هواپیما از شهر گواهاتی واقع در شرق هندوستان به دهلی نو پرواز می کرد.