در نخستین بازی از لیگ کرواسی ، صادق محرمی بازیکن ایرانی دینامو زاگرب ، خوش شانس نبود. او در نخستین حضور رسمی اروپایی خود برای تیمش گل به خودی زد. او روی سانتر حریف ، درحالی که می خواست توپ را دفع کند، توپ را اشتباه دفع کرد و دروازه تیم خودی را باز کرد. دینامو در این بازی با نتیجه یک بر یک برابر رودس متوقف شد. محرمی که اخیرا آسیب دیده بود، گفته می شد بازی با هاپوئل اسرائیل را از دست خواهد داد .