رویترز گزارش داد، این فوتبالیست ۳۳ ساله به فرار از پرداخت مالیات به ارزش ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو متهم است.

وی اتهام وارده به خود را رد کرده و بعید است در صورت محکومیت به زندان، دوران حبس خود را سپری کند، زیرا به موجب قوانین اسپانیا، حکم کمتر از دو سال زندان برای اولین تخلف می تواند به صورت مجازات تعلیقی به اجرا گذاشته شود.

این ستاره فوتبال موظف به پرداخت جریمه نقدی به ارزش ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو بعلاوه ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو برای مالیات به تعویق افتاده و همچنین یک میلیون یورو بهره دیر کرد و رای هروز حبس ۴۸ روزه ۲۵۰ یورو خواهد بود.

این میزان احتمالا بخشی از جریمه در نظر گرفته شده برای فوتبالیست پرتغالی در ارتباط با این پرونده است، و این جریمه ممکن است به حدود ۱۹ میلیون یورو در مجموع افزایش یابد.