بعد از صحبت های جنجالی مالک خونه به خونه مازندران، جواد نکونام پیامی منتشر کرد که طعنه آمیز بود.