الاخبار نوشت: تصمیم سعودی در حالی گرفته شد که مقامات عربستان، جنبش انصارالله را متهم به هدف قرار دادن دو کشتی حامل نفت شرکت ملی حمل و نقل دریایی عربستان می کنند؛ امری که از سوی انصارالله تکذیب شد؛ در حالی که معمولا در اعلام عملیات نظامی که آن را در سیاق حق پاسخ مشروع در دفاع از خود بدانند، درنگ نمی کنند. در همین رابطه، یکی از مسئولان وابسته به دولت«نجات» در صنعاء، درستی ادعاهای سعودیها را نفی کرده و تصریح نمود:«نیروهای دریایی به کشتیهای یمنی هشدار داده اند که به کشتی های سعودیهای متجاوز نزدیک نشوند. به جامعه بین الملل اطمینان می دهیم که راه دریایی در دریای سرخ و خطوط تجاری دریانوردی جهانی امن است». وی همچنین دولتهای متجاوز را به تهدید خطوط دریانوردی بین المللی با هدف باجگیری از جهان، متهم کرده و تاکید نمود:«هیچ تهدیدی در این باره از سوی نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یا نیروهای دریایی یمنی وجود ندارد».

عربستان نگران آن است که بیش از این به تنهایی در جنگ یمن غرق شود؛ جنگی که سه سال و ۴ ماه به طول انجامیده است.

ریاض احساس می کند که راه حل بین المللی که از سوی سازمان ملل برای بحران یمن در نظر گرفته شده، وجود انصارالله را از طریق تقسیم این راه حل به یک راه حل فراگیر و یک راه حل در مورد الحدیده، می پذیرد، به این ترتیب که طبق راه حل دوم، وجود انصارالله به صورت مرحله ای در صنعاء، تا زمان وضع راه حلی فراگیر و جامع، مورد پذیرش است. نماینده سازمان ملل به دنبال راهی است تا این مساله را در نظر داشته باشد که شرایط میدانی در یمن ضرورتا نیازمند دور کردن انصارالله نیست و این نکته ای است که در جلسات پیچیده ای که نشان دهنده نبود اطمینان جهان به قدرت نیروهای جنوب برای تضمین امنیت الحدیده، مطرح شد؛ چرا که این نیروها توان لازم برای اداره شرایط امنیتی در عدن را ندارند.

مسیر حل بحران یمن، که مورد مخالفت ریاض است، با انتقادات شدید غربی در مورد جنگ عربستان علیه یمن همراه شده است. تمام اطلاعات رسیده به مذاکره کنندگان، از جمله سعودیها، حکایت از آن دارد که همه خواستار راه حل سیاسی هستند، نه ادامه جنگ. حتی امارات، بزرگترین هم پیمان عربستان، از فکر توقف جنگ، براساس تثبیت جدایی جنوب از شمال، حمایت می کند.

امروز همه منتظر نتایج تصمیم سعودیها بر قیمتهای جهانی نفت هستند و در ادامه، واکنشهای غرب به این اقدام...