علی مطهری رفتارهای اخیر رئیس جمهور و وزیر امور خارجه آمریکا را ناشی از توهمات مقامات این کشور دانست و تصریح کرد: امریکایی ها در عالم خیال و توهمات خود فکر می‌کنند با اعمال فشارهای اقتصادی به کشورمان، اوضاع داخلی را به هم می‌ریزند و باعث اقدام مردم علیه حکومت می‌شوند و در تلاش برای یافتن حامیانی از میان ایرانیان خارج یا داخل کشورمان هستند، در حالیکه اینها همه خواب و خیال است.

وی افزود: این طور نیست که ملت ایران به خاطر برخی فشارهای اقتصادی شرافت خود را از دست بدهد، مردم به مسئولان خود اعتماد دارند و ان‌شاءالله از این وضعیت با پیروزی خارج خواهیم شد.

عضو فراکسیون امید مجلس، سخنان رئیس جمهور و وزیر امور خارجه امریکا را در شان جایگاه آنها ندانست و گفت: این رفتار مقامات آمریکایی حاکی از احساس ضعف آنها در مقابل جمهوری اسلامی ایران است و به خیال خود می‌خواهند با تشر ایران را سر جای خود بنشانند؛ در حالی که به خوبی از قدرت نظامی و نفوذ ایران در منطقه آگاهند.

مطهری خاطرنشان کرد: تهدید بیش از حد، نشان از عمل نکردن دارد؛ لذا ما نباید خیلی روی حرف آمریکایی ها حساب کنیم.