سرور چپاروف سرانجام حاضر نشد با شرایط استقلال کنار بیاید و به تیم جدیدی ملحق شد. با وجود آنکه او تبدیل به بازیکن محبوبی در این تیم شده بود ولی تصمیم گرفت به قزاقستان برود. به نوشته رسانه‌های ازبک این بازیکن با قراردادی جدید به باشگاه جستو در این کشور ملحق شده است.