بر اساس این شکایت، رئیس جمهور آمریکا به دلیل حفظ سهامش در هتلی در واشنگتن که میزبان نمایندگان دولت‌های خارجی است به نقض قانون اساسی آمریکا متهم شده است.

به گزارش رسانه های آمریکا، این نخستین بار است که یک قاضی بر اساس اصول ضد فساد قانون اساسی آمریکا، پرونده یک رئیس جمهورِ در راس قدرت را بررسی می کند.

 ترامپ برای توافق با ایران اعلام آمادگی کرد

این شکایت به درآمدهایی که این میلیاردر- ترامپ - از "ترامپ اینترنشنال هتل" به دست آورده می پردازد؛ هتلی که در نزدیکی کاخ سفید در پایتخت آمریکا قرار دارد. با تصمیم قاضی مسیت، اکنون می توان وارد مرحله بازپرسی و تامین دلیل شد. البته در مقابل، وزارت دادگستری آمریکا می تواند به نفع ترامپ وارد عمل شود.

رئیس جمهور فعلی آمریکا همواره از اعلام عمومی درآمدهایش امتناع کرده است، اقدامی که اسلاف وی به طور منظم انجام می داده اند. بر اساس اصول ضد فساد قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهور نمی تواند از محل دولت های خارجی کسب درآمد کند.