سازمان قضایی اسپانیا با تأیید توافق صورت گرفته میان بازیکن سابق رئال مادرید و اداره مالیات اسپانیا، پرونده تخلف او را بست.

 

رونالدو در فاصله سال‌های 2011 تا 2014 از اعلام واقعی درآمدهای تبلیغاتی‌‌اش خودداری کرده و رقمی نزدیک به 15 میلیون یورو به عنوان مالیات آن درآمدها را نپرداخته بود. به همین دلیل اداره مالیات اسپانیا از این بازیکن پرتغالی شکایت کرد و دادستانی مادرید هم برای او درخواست دو سال حبس کرد که البته قابل معاوضه با جریمه‌ای نقدی معادل 19 میلیون یورو بود.

وکلای رونالدو با رایزنی‌هایی که با نمایندگان اداره مالیات اسپانیا انجام دادند، این مجازات را پذیرفتند و در نهایت طرفین به توافقی دست پیدا کردند که رسمی شدن آن منوط به تأیید نهایی دادگاه مادرید بود و اکنون مهر تأیید این دادگاه نیز پای توافق طرفین زده شده است.

به این ترتیب رونالدو با پرداخت 19 میلیون یورو (رقمی که مجموع مالیات پرداخت نشده آن، سود تعلق گرفته به آن و هزینه‌های پروسه شکایت از این بازیکن پرتعالی می‌شود) و با توجه به اینکه برای اولین بار است مرتکب چنین تخلفی می‌شود، از حبس دو ساله نجات پیدا کرد و می‌تواند بدون هیچ مشکلی به دوران بازیگری‌اش در ایتالیا ادامه دهد.