عارف در همین زمینه ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی در آستانه بحران قرار دارد و باید روی آنها کار کنیم و نظرات خود را به دستگاه‌های مسئول اعلام نماییم. درک مسائل و اولویت‌های کشور باید برای کانون مهم باشد. برای برون رفت از نابسامانی‌های اقتصادی راه‌حل بدهید. همان طور که می‌دانید در حوزه اقتصادی در کشور، جزیره‌ای عمل می‌شود. نمونه بارز آن که نابسامانی‌های زیادی را در اقتصاد کشور به وجود آورد، سیاست ارزی دولت بود که اظهرمن الشمس بود که برای کشور مشکل به وجود می‌آورد. پس از این که نادرست بودن این سیاست خودش را نشان داد، متاسفانه هیچ مقام مسئولی، مسئولیت این نابسامانی را بر عهده نگرفت.

رئیس کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواستار مشارکت فعال  اعضای کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در مسائل کلان کشور شد و  خاطر نشان کرد: طبق اسناد بالادستی کشور نقش فعالی در اداره و امور کشور داشته باشید، فعالیت خود را نبایدصرفا  محدود به علم و فناوری کنید،‌ بلکه باید در همه بخش‌های کشور ورود کنید و با نهادهای سیاستگذار بیش از آن چه که تا به امروز داشته‌اید ارتباط برقرار کنید. البته شاید به صورت فردی با این نهادها ارتباط داشته باشید، اما باید نقش کانون را در نهادهای سیاستگذار فعال کنید.

عارف با بیان اینکه شان استاد این نیست که صرفا  مطالبات رفاهی آنها مطرح شود، ادامه‌ داد: وضعیت استادان، نگران کننده است. مجلس شورای اسلامی تصمیم داشت که اجازه افزایش اساتید را از دانشگاه‌ها بگیرد،  ولی به کمک سیاست‌های کلی در مجمع تشیخص مصلحت نظام جلوی این کار گرفته شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به وضعیت کشور خواستار ارائه راه حلهای کارشناسی از سوی اعضای کانون برای برون رفت از وضعیت فعلی شد.

وی در ادامه‌ با تاکید بر این که قانون تاسیس وزارت علوم باید اجرا شود، گفت‌: اعضای کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران باید عملکرد شورای مندرج در اساسنامه وزارت علوم را دریافت کند. دانشگاه باید به معنای واقعی کلمه به صورت هیات امنایی اداره شود و البته شرایط کشور برای این کار مهیا است، اما چقدر در این مساله ورود کردید؟ آیا هیات امنایی که جلساتش در دفتر وزیر برگزار می‌شود هیات امنا است؟ گذشته از آن وزیر هم در جلسات هیات امنا حضور پیدا نمی‌کند که این هم یک خلاف دیگر است. اعضای هیات امنا به معنای واقعی اعضای هیات امنا نیستند.

رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود به تشریح روند شکل‌گیری کانون اعضای کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران پرداخت و افزود: اصرار داشته و داریم تا کانون غیر سیاسی باشد. هر چند که اکثر اعضای آن سیاسی هستند، اما باید مراقبت شود تا با وجود سیاسی بودن بسیاری از اساتید، کانون سیاسی نشود. البته قرار نیست که یک طیف سیاسی جذب کانون باشند،‌ بلکه باید از همه جریان‌های سیاسی به عضویت کانون در آیند.

وی  بر ضرورت آشیب شناسی عملکرد کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران تاکید کرد و گفت: جایگاه راهبردی برای  اعضای کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران قائل هستم. حفظ شان و منزلت استاد و رعایت مسائل صنفی و مالی در اساسنامه کانون به تصویب رسیده است و باید این اساسنامه به صورت جامع اجرایی شود. باید برای یک زندگی آبرومندانه برای اساتید اقدام شود. اکثر اساتید برجسته کشور که خارج از ایران زندگی می‌کنند برای عمل به وظایف قانونی و تعهدات اخلاقی‌شان به نقاط محروم کشور می‌روند و انجام وظیفه می‌کنند. درک مسائل و اولویت‌های کشور برای اعضای کانون مهم است.