دیدار خداداد عزیزی و علی دایی در حاشیه برگزاری کنفرانس خبری خداداد عزیزی سرمربی تیم فوتبال سپیدرود

دیدار خداداد عزیزی و علی دایی در حاشیه برگزاری کنفرانس خبری خداداد عزیزی سرمربی تیم فوتبال سپیدرود

دیدار خداداد عزیزی و علی دایی در حاشیه برگزاری کنفرانس خبری خداداد عزیزی سرمربی تیم فوتبال سپیدرود

دیدار خداداد عزیزی و علی دایی در حاشیه برگزاری کنفرانس خبری خداداد عزیزی سرمربی تیم فوتبال سپیدرود

دیدار خداداد عزیزی و علی دایی در حاشیه برگزاری کنفرانس خبری خداداد عزیزی سرمربی تیم فوتبال سپیدرود

 

عکس‌ها: برنا