عباس صالحی، در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد  اسلامی در نمایشگاه فرانکفورت گفت: سال گذشته  اخطار و توجهی را مسئولان نمایشگاه ایران به مسئولان نمایشگاه فرانکفورت برای فراهم  کردن بیشتر امنیت نمایشگاه کتاب دادند آنها نیز تعهداتی را به عنوان مسئولان نمایشگاه دادند و امسال هم تعهد دادند که این مراقبت را داشته باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که موضع وزارت ارشاد در خصوص شرکت هایی که با دریافت ارز اختصاصی برای وارد کردن کاغذ این کار را به شکل دیگری انجام داده و مشکلاتی را برای رسانه های مکتوب به وجود آورده‌اند چیست؟ گفت: همانطور که می دانید خود وزارت فرهنگ و ارشاد مسئول پیگیری کننده نیست و سازمان حمایت باید این موضوع را پیگیری کند که نامه‌ای به وزیر صنعت و معدن در این زمینه نوشتم که بخشی از کاغذ وارد شده به خوبی در فضای بازار توزیع نشده که در پاسخ به این نامه آقای شریعتمداری  نوشته اند که در سه ماهه اول بیش از ده هزار بازرسی داشتیم که در هفتصد مورد تخلف گزارش شده که حدود ۱۰ میلیارد تومان ارزش آنان بوده است.

وی افزود: دیروز در جلسه‌ای که در کارگروه کاغذ داشتیم، قیمت کاغذ در فضای نشر و مطبوعات تعیین شد که در فضای نشر،  بندی ۱۲۵ هزار تومان باشد و در فضای مطبوعات کیلویی ۴ هزار و ۱۰ تومان باشد که اگر بیش از این قیمت عرضه شد نیز  سازمان حمایت تعهد داد که با آن برخورد جدی کند.