ایندیپندنت گزارش داد، به دنبال جنجال‌ها در آمریکا پس از دیدار پوتین و ترامپ، آمریکایی‌ها در نظرسنجی دیگری اظهار کردند که به عقیده آنان روسیه اطلاعاتی را از ترامپ به دست آورده که بتواند از آن ها به عنوان بهانه‌ای برای توافق استفاده کند.

بر اساس این نظرسنجی، ۵۱ درصد از آمریکایی‌ها بر این باورند که کرملین اطلاعاتی را از ترامپ به دست آورده که بتواند از آن به عنوان بهانه‌ای برای توافق استفاده کند اما با وجود انتقادات شدید از عملکرد ترامپ در این نشست، ۷۰ درصد ازجمهوری‌خواهان باز هم از او حمایت کرده و این ادعا را نادرست دانستند و تنها ۱۸ درصد آنان با این مساله موافق بودند.

در همین حال، ۷۳ درصد از رای‌دهندگان آمریکایی نشست هلسینکی را موفقیتی برای روسیه داستند و ۵۲ درصد از آنان معتقد بودند که این دیدار برای آمریکا یک شکست بوده است.

همچنین ۵۴ درصد از آمریکایی‌ها اظهار کرده‌اند که ترامپ بهترین عملکرد را در راستای منافع آمریکا ندارد.

علاوه بر این در نظرسنجی دیگری که توسط پایگاه هیل و شرکت نظرسنجی "HarrisX" صورت گرفت، ۶۰ درصد از شرکت‌کنندگان عملکرد ترامپ درنشست هلسینکی در برابر روسیه را تایید نکردند اما نتایج همین نظرسنجی نشان می‌دهد که ۵۴ درصد رای‌دهندگان از تصمیم رییس جمهور آمریکا برای دعوت پوتین به کاخ سفید حمایت می‌کنند.

نظرات شرکت‌کنندگان دموکرات و جمهوری‌خواه در این نظرسنجی شکافی قابل توجه داشت. در حالی که ۸۷ درصد از جمهوری‌خواهان حمایت خود را از این دعوت ابراز کردند، تنها ۲۶ درصد از شرکت‌کنندگان دموکرات با آنان موافق بودند.