قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. 

شاخص نفت خام برنت با ۶۵ صدم درصد افزایش به ۷۳ دلار و ۹۲ سنت رسید.

از سوی دیگر، شاخص نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۲۹ صدم درصد افزایش، به بشکه‌ای ۶۸ دلار و ۷۲ سنت رسید. 

oild

قیمت طلا در بازارهای جهانی با دو صدم درصد افزایش به ۳۹ دلار و ۳۶ سنت رسید.

gold