روسیا الیوم گزارش داد، تعدادی از نمایندگان فراکسیون‌های سیاسی در استان‌های عراق اعلام کردند: بیشتر صندوق‌های رأی که از استان صلاح الدین برای بازشماری به بغداد برده شده‌اند هیچ گونه شکایت واضحی از سوی گروه‌های سیاسی درباره آن‌ها صورت نگرفته بود.

این نمایندگان تأکید کردند: صندوق‌های رأی که در آن‌ها تقلب شده بود تاکنون به بغداد برده نشده‌اند درحالی که زمان بازشماری دستی رو به پایان است. ۱۲ مرکز اخذ رای آوارگان در کرکوک وجود دارد و صلاح الدین نیز شامل ۹۰ مرکز انتخاباتی بود که روند بازشماری آن‌ها صورت نگرفته است.

این نمایندگان از شورای منتخب و هیئت قضایی ویژه بازشماری آرا خواستند در قبال رای‌دهندگانی که منتظر بازنگری در شکایت‌ها و اعتراض‌ها هستند جانب انصاف را رعایت کنند.