وزیر خارجه آمریکا در این خصوص ادعا کرد: اروپا از تروریسم مورد حمایت ایران در امان نیست! این ماه یک دیپلمات ایرانی در وین به ارتباط با طرح بمب گذاری در تجمعی در فرانسه متهم شد.

پمپئو: اروپا از تروریسم مورد حمایت ایران در امان نیست!

وی در تلاش برای تفرقه آفرینی در روابط میان تهران و بروکسل نوشت: همزمان با اینکه ایران در تلاش است تا اروپا را برای ماندن در برجام متقاعد کند، این کشور طرح حملات تروریستی در اروپا را برنامه ریزی می کند!

مایک پمپئو در ادامه مدعی شد: دولت ایران بر اروپا، جهان و مردم خود تأثیر گذاشته است. اکنون وقت آن رسیده است تا با واقعیتی درباره حکومت بدرفتار ایران مواجه شویم!