آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه اخیراً طی نامه‌ای به هیئت رئیسه قوه مقننه ۳ کاندیدا برای انتخاب یک عضو حقوق‌دان شورای نگهبان به مجلس معرفی کرده است.

براساس این گزارش رئیس قوه‌قضائیه طی نامه‌ای ره‌پیک، صادقی‌مقدم و بیگی را به عنوان کاندیدا برای تصدی این پست به مجلس معرفی کرده است.

احتمالاً رای‌گیری برای انتخاب این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان روز یکشنبه هفته آینده ۷ تیر ماه در صحن علنی پارلمان انجام شود.