علی ربیعی با اشاره به نشست امروز کمیسیون اقتصادی با نمایندگان دولت در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان برای طرح سوال از رئیس‌‌‌جمهور گفت: عملکرد دولت در حوزه اشتغال شایسته و بسیار مناسب بوده است اما حجم بیکاری با توجه به پنجره جمعیتی و پاسخ نگرفتن بیکاران در دهه ۸۰ برای اشتغال این تعداد از حجم نیروها به دهه ۹۰ انتقال یافته و نیروهای تحصیلکرده اکنون نیازمند مشاغل متناسب با تحصیل خود هستند.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۶ دولت، ۷۹۱ هزار شغل ایجاد کرده است، اظهار داشت: اقتصادهای بزرگ دنیا نیز چنین میزان شغلی ظرف مدت یکسال نمی‌‌‌‌توانند ایجاد کنند اما با این وصف نتوانستیم بیکاری عقب مانده و پیش‌‌رو را پاسخ دهیم.

وزیر کار با بیان اینکه در شرایط کنونی هم بیکاری احساس می‌‌‌شود و هم دولت عملکرد خوبی داشته است، تصریح کرد: احساس می‌‌‌کنم که نمایندگان سوال‌‌‌کننده از رئیس‌‌جمهور از توضیحات بنده در خصوص اشتغال به صورت نسبی قانع شدند.

ربیعی با اشاره به اینکه وزارت تعاون برای آینده شش برنامه اشتغال دارد، خاطرنشان کرد: بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه در تبصره ۱۸ بودجه برای اشتغال اختصاص یافته است چراکه ممکن است در شرایط تحریم برخی بنگاه‌‌ها میزان اشتغالشان کاهش یابد.

وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاست تثبیت شغل را برای شرایط تحریمی در نظر گرفته است، ابراز داشت: این سیاست به معنای پرداخت بیمه بیکاری در داخل کارگاه است و در دوران تحریم‌‌‌ها هدف اقتصاد همان هدف گذشته بوده اما روش‌‌‌‌ها تغییر یافته است و برخی مشاغل در شرایط تحریم همانند پوشاک و پایین دستی پتروشیمی اشتغال بیشتری جذب می‌‌‌‌کنند و برخی بی‌‌‌تفاوت هستند که به نظر می‌‌‌رسد که با توضیحات بنده اقناع نسبی در حوزه اشتغال ایجاد شد.