آنچه که این روزها میان آمریکا و ایران در جریان است بسیار نگران کننده است. تنش لفظی میان مقامات دو کشور، آن هم در سطح عالی به اوج خود رسیده و آخرین نمونه آن تهدید روسای جمهوری دو کشور علیه یکدیگر بود.

از سوی دیگر، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا، در جمع ایرانیان ساکن این کشور، اعضای این جامعه را به حمایت از اعتراضات داخلی در ایران ترغیب کرد. این اقدامات تحریک آمیز موجب می شود تا تنش ها میان دو کشور بطور افسار گسیخته ای افزایش یابد.

پس از آنکه رئیس جمهوری ایران به همتای آمریکایی خود هشدار می دهد، ترامپ، شخص روحانی را در توئیتی تهدید می کند و فردای آن، محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه ایران به توئیت ترامپ پاسخ تندی می دهد.

فرانس ۲۴ افزود، همه این ها حاکی از آینده ای نامشخص در رابطه با بن بست سیاسی میان آمریکا و ایران است که از سال ۱۹۷۹ آغاز و تاکنون ادامه دارد.

یک جریان بزرگ علیه ایران در آمریکا به رهبری پمپئو و جان بولتون مشاور امنیتی رئیس جمهور آغاز شده است و سخنرانی پمپئو در جمع ایرانیان ساکن امریکا نیز بر همین اساس صورت گرفته است.

بسیاری از کارشناسان و ناظران بین المللی بر این باورند که هدف آمریکا این است که با ایجاد یک کمپین تبلیغاتی علیه ایران، این کشور در پشت میز میز مذاکره بشیند.