در پی انتشار خبری در برخی از رسانه‌ها مبنی بر دو شغله بودن مهندس محسن بیگلری نماینده سقز و بانه، با پیگیری موضوع از طریق اداره‌کل منابع انسانی مجلس شورای اسلامی مشخص می‌شود، با استناد به قانون، موضوع وی به هیچ وجه از مصادیق دو شغله بودن به شمار نمی‌آید و کاملا قانونی بوده و در ادوار مختلف هم مرسوم بوده است.

 

بر اساس این گزارش، به استناد تبصره ماده (84) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان می‌توانند از بین مجلس و دستگاه متبوع خود یکی را جهت دریافت حقوق و مزایا انتخاب و به اداره‌کل توسعه منابع انسانی مجلس اعلام نمایند.

بدیهی است در صورت انتخاب دستگاه متبوع از سوی نمایندگان (که در هر دوره تعدادی از نمایندگان به منظور عدم ایجاد اختلال در روند بیمه و بازنشستگی، متقاضی دریافت حقوق از دستگاه خود هستند)، موضوع از طریق دستگاه ذیربط پیگیری و در صورت موافقت مبداء، کلیه مقررات پرداخت آن دستگاه در مورد آنان اجراء و هیچ‌گونه مبلغی تحت عنوان حقوق و مزایا از محل اعتبارات مجلس به نمایندگان پرداخت نمی‌شود.

بر همین اساس در خصوص پرداخت حقوق و مزایای محسن بیگلری، از طریق وزارت نفت هیچ‌گونه تخلفی صورت نگرفته بلکه طبق قانون و روال متداول ادوار مختلف مجلس اقدام گردیده است و این موضوع، به هیچ‌وجه از مصادیق دو شغله بودن به شمار نمی‌آید.

گفتنی است، استخدام بیگلری در سال 1372 صورت گرفته است و به هیچ عنوان استخدام جدید نبوده بلکه براساس مقررات مربوط به نقل و انتقال کارکنان دولت از وزارت علوم به وزارت نفت منتقل گردیده‌اند ( قبلاً هیات علمی دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای وابسته به وزارت علوم بوده‌اند) که موضوع مأموریت و انتقال در دستگاه‌های دولتی نیز در ادوار مختلف، معمول و مرسوم بوده است.

بنابراین در پایان متذکر می‌گردد؛ بیگلری هیچ‌گونه حقوق و مزایایی از مجلس شورای اسلامی دریافت نمی‌کند و موضوع دوشغله بودن وی نیز براساس مستندات قانونی تکذیب می‌گردد.