حمیدرضا گرشاسبی در تلاش است تا با فراهم کردن ارز دولتی بتواند پرداختی به بازیکنان و مربیان خارجی خود داشته باشد. ضمن اینکه جری بنسون و نیلسون کوریا هم از بازیکنان خارجی پیشین پرسپولیس هستند که این باشگاه باید هر چه زودتر با آنها تسویه حساب کند.
البته با توجه به سخت گیری های اخیر دولت در پرداخت ارز دولتی، پرسپولیسی ها کار دشواری برای دریافت آن دارند.