به نظر می رسد علت این اقدام عدم وجود قطعه برای تولید خودرو باشد و لذا ایران خودرو برای جلوگیری از سرگردانی ثبت نام کنندگان اقدام به معرفی خودروی جایگزین کرده است.

پیرو این گزارش، شرکت ایران خودرو در بخشنامه ای به نمایندگان خود نوشت: به استحضار میرساند با توجه به تاخیر در تعهدات تکمیل وجه شده خودروهای تندرE۲ دستی و تندر پلاس اتومات مطابق برنامه فروش های ذیل، مشتریان می توانند در صورت تمایل به خودروی H۳۰ CROSS تبدیل کنند، بنابراین نمایندگی های مجاز موظفند در این خصوص اطلاع رسانی و تبدیل در سیستم سیتریکس به مشتریان ارائه کنند.