با رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال استقلال بازنده سوپر جام شد. آبی ها اما این رای را هم قبول ندارند و قصد دارند در کمیته استیناف اعتراض کنند. عبداللهی سرپرست استقلال با تائید این خبر گفت قطعا به رای صادره اعتراض دارند.