فاطمه سعیدی نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه فراکسیون امید درباره جلسه روز گذشته این فراکسیون با رئیس جمهور به خبرانلاین گفت: این جلسه ای بود که اعضای هیات رئیسه فراکسیون، امیدی‌های هیات رئیسه مجلس و اعضای هیات رئیسه کمیسیون های عضو فراکسیون امید در آن شرکت داشتند. 

این نماینده مجلس درباره محور صحبت ها نیز توضیح داد: مباحثی از جمله مباحث اقتصادی، نوسان های ارز و دلار و همچنین بحث ترمیم کابینه صحبت شد. 

سعیدی درپاسخ به این سوال که واکنش روحانی به موضوع ترمیم کابینه چه بود گفت: تنها سکوت کرد و هیچ چیز درباره آن نگفت تنها اعضای فراکسیون این موضوع را به ایشان پیشنهاد کردند. 

نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون آموزش ادامه داد: در این جلسه که بیش از دوساعت طول کشید من به موضوع احکام سنگین دانشجویان و همچنین مسئله بازداشتی ها و مسئله حصر اشاره کردم و گفتم باید این مسئله حتما حل شود که آقای روحانی پاسخ گفت من این موضوعات را پیگیری می کنم. آقای روحانی به ویژه درباره احکام دانشجویان تاکید کرد من پیگیر این موضوع و حل و فصل آن از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی هستم.